Meie koolist

Põhidokumendid


- Õppekava
- Narva-Jõesuu Kooli päevakava
- Juhend õpetaja eneseanalüüsil põhineva õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamiseks
- Lapsevanema nõusolek osalemaks õppekäigul
- NJK õppekäikude korraldamise kord ja blank
- Narva-Jõesuu Kooli üldtööplaan 2020/21 õ.a.
- Tunnijaotusplaan põhikoolis 2019/20 õ.a.
- Arenguvestluse tingimused ja kord Narva-Jõesuu Koolis
- Narva-Jõesuu Kooli hädaolukorra lahendamise plaan
- Sisehindamise kord
- Narva-Jõesuu Kooli pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
- Sisehindamise aruanne 2013. - 2016. a.

- Õppekava
- Narva-Jõesuu Kooli päevakava
- Juhend õpetaja eneseanalüüsil põhineva õppeaasta analüütilise töökokkuvõtte koostamiseks
- Lapsevanema nõusolek osalemaks õppekäigul
- NJK õppekäikude korraldamise kord ja blank
- Narva-Jõesuu Kooli üldtööplaan 2020/21 õ.a.


- Tunnijaotusplaan põhikoolis 2019/20 õ.a.
- Arenguvestluse tingimused ja kord Narva-Jõesuu Koolis
- Narva-Jõesuu Kooli hädaolukorra lahendamise plaan
- Sisehindamise kord
- Narva-Jõesuu Kooli pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord
- Sisehindamise aruanne 2013. - 2016. a.