Tööpakkumised

Narva-Jõesuu Kool (J.Poska 36; Narva-Jõesuu) kuulutab välja tugispetsialistide ja õpetajate ametikohatade täitmiseks konkursi.


Eripedagoog - 0,2 ametikohta
Sotsiaalpedagoog - 0,2 ametikohta

Nõutav on tugispetsialisti kvalifikatsiooninõuetele vastavus (Haridus- ja teadusministeri määrus nr.30). Avaldusele palume lisada: CV; isikut tõendava dokumendi koopia; kvalifikatsiooni vastavust tõendava dokumendi koopia; kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Keemia – 0,14 (4t.)
Käsitöö ja kodundus – 0,42 (10t.)
Tehnoloogiaõpetus – 0,42 (10t.)
Füüsika – 0,17 (4t.)
Eesti keel – 1,0 (22t.)

Nõutav on eesti keele oskus tasemel C-1 ja õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus (Haridus- ja teadusministeri määrus nr.30). Avaldusele palume lisada: CV; isikut tõendava dokumendi koopia; kvalifikatsiooni ja keeletaseme vastavust tõendavate dokumentide koopiad; kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Avalduse koos lisadokumentidega palume esitada hiljemalt 19.augustiks 2021.a. Tugispetsialistid ja õpetajad saavad tööle asuda alates 30.augustist 2021.a. Narva-Jõesuu Koolis õpivad vene emakeelega õpilased.

Dokumendid esitada meiliaadressil njkk@njkk.ee

 

Eripedagoog - 0,2 ametikohta
Sotsiaalpedagoog - 0,2 ametikohta


Nõutav on tugispetsialisti kvalifikatsiooninõuetele vastavus (Haridus- ja teadusministeri määrus nr.30). Avaldusele palume lisada: CV; isikut tõendava dokumendi koopia; kvalifikatsiooni vastavust tõendava dokumendi koopia; kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Keemia – 0,14 (4t.)
Käsitöö ja kodundus – 0,42 (10t.)
Tehnoloogiaõpetus – 0,42 (10t.)
Füüsika – 0,17 (4t.)
Eesti keel – 1,0 (22t.)

Nõutav on eesti keele oskus tasemel C-1 ja õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastavus (Haridus- ja teadusministeri määrus nr.30). Avaldusele palume lisada: CV; isikut tõendava dokumendi koopia; kvalifikatsiooni ja keeletaseme vastavust tõendavate dokumentide koopiad; kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Avalduse koos lisadokumentidega palume esitada hiljemalt 19.augustiks 2021.a. Tugispetsialistid ja õpetajad saavad tööle asuda alates 30.augustist 2021.a. Narva-Jõesuu Koolis õpivad vene emakeelega õpilased.

Dokumendid esitada meiliaadressil njkk@njkk.ee