Meie koolist

Tööpakkumised

Narva-Jõesuu Kool (J.Poska 36; Narva-Jõesuu) kuulutab välja tugispetsialisti ametikoha täitmiseks konkursi


Eripedagoog - 0,1 ametikohta

Sotsiaalpedagoog - 0,1 ametikohta

 

Tugispetsialistid saavad tööle asuda alates 1.veebruarist 2021.a.

Nõutav on tugispetsialisti kvalifikatsiooninõuetele vastavus.

Avalduse koos lisadokumentidega palume esitada kuni 10. jaanuar 2021.a.

Avaldusele palume lisada: CV; isikut tõendava dokumendi koopia; kvalifikatsiooni vastavust tõendava dokumendi koopia; kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Narva-Jõesuu Koolis õpivad vene emakeelega õpilased

Eripedagoog - 0,1 ametikohta

Sotsiaalpedagoog - 0,1 ametikohta

 

Tugispetsialistid saavad tööle asuda alates 1.veebruarist 2021.a.

Nõutav on tugispetsialisti kvalifikatsiooninõuetele vastavus.

Avalduse koos lisadokumentidega palume esitada kuni 10. jaanuar 2021.a.

Avaldusele palume lisada: CV; isikut tõendava dokumendi koopia; kvalifikatsiooni vastavust tõendava dokumendi koopia; kandidaadi soovil muud tema poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Narva-Jõesuu Koolis õpivad vene emakeelega õpilased