Arengukava 2022-2025.a.

Loomise kuupäev 15.10.2021

Head kaasamõtlejad!

Palun teid osaleda meie kooli uue arengukava koostamise koosolekul.
Koosolek toimub 21.oktoobril k.a. algusega kell 15.00.
Planeerime koosoleku lõpeteda kell 16.30.
Koosolekul toimub ajurünnak leidmaks vastused küsimustele:
 - Mis on meie kooli tugevused?
 - Mida koolipersonal saaks teha paremini või rohkem?
 - Mis on meie kooli nõrkused?
Samuti arutame vajaduse üle muuta meie kooli missiooni ja visiooni.
Töö toimub rühmades, mida moodustame koha peal.
Viimati muudetud 15.10.2021.