Eesti keele proovieksam

Loomise kuupäev 29.05.2023

Narva-Jõesuu Kooli lõpetajad läbisid katse edukalt. Lõpetajate eesti keele oskuse tase oli kõrgem, kui vabariigi keskmine.
13.-14.04. toimus Eestis vene õppekeelega koolide 9-ndates klassides eesti keele lõpueksam. Tegemist oli ametliku proovieksamiga, kus Eesti Eksamite Infosüsteem testis arvutiprogrammi ja õpilaste teadmisi.

Viimati muudetud 29.05.2023.