PEATU, VAATA, VEENDU!

Loomise kuupäev 20.10.2022

Transpordiamet korraldab koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga 5.–6. klasside õpilastele kampaania "PEATU, VAATA JA VEENDU!", mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks riskigrupiks just 8–14-aastased jalakäijad.

Kampaania ühe tegevusena viiakse linnades ja asulates kooliõpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike sõidutee- ja raudteeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU! Kõnniteede markeerimisele eelneb liiklusalane vestlus klassis ning õpilased kaardistavad koos õpetaja ning võimalusel piirkonna politseinikuga ohtlikud kohad. Koos lastega analüüsitakse kooliümbruse liiklust jalakäija seisukohalt.

Meie kooli õpilased osalevad selles projektis juba 7 aastat.

Viimati muudetud 20.10.2022.