Pikapäevarühma töökorraldus

Loomise kuupäev 16.02.2023

Alates 1. veebruarist muutus Narva-Jõesuu kooli pikapäevarühma töökorraldus.

Nüüd arendame õpilasi nii ringide ja kooliväliste tegevuste kaudu, kui ka pakume järgmiseid teenuseid:
Üks kord nädalas tuleb eesti emakeelega õpetaja pikapäevarühma ja teeb koostööd selle rühma õpetajaga. Korraldatakse erinevaid viktoriine, mänge sõnavara laiendamiseks ja teisi mõnusaid õppetegevusi. Tänu sellele väheneb keelebarjäär ja õpilased saavad eesti keele kõnelejaga reaalset suhtlemiskogemust.

Õpilased saavad täisväärtuslike ja maitsvate suupistetega pärast lõunat einetada (tasuta + pakutakse puu-ja juurvilju).

Kool pakub õpilastele erinevaid huviringe: robootika, male, tantsud, inglise keel, animatsiooni huviring.

Õpilastel on võimalus pikapäevarühma ja klassijuhataja juhendamisel kodutööd koolis teha. Täna sellele saavad õpilased kodus kvaliteetsem puhata ja leevendada.

Viimati muudetud 16.02.2023.