Tere tulemast keelekohvikusse!

Loomise kuupäev 20.03.2023

Narva-Jõesuu Kooli õpilastel on võimalus eesti keelt täiendavalt õppida, arendada oma  väljendusoskust ning ületada keelebarjäär. Nimelt toimub üks kord kuus keelekohvik 7. ja 9.klassi õpilastele. Keelekohvik on üks keeleõppimise viise, kus olulisel kohal on keele praktiseerimine ning olemasolevate teadmiste, oskuste ja sõnavara rakendamine. Kindlasti on tähtsal kohal n.ö vaba suhtlemine, keelekeskkonna loomine ja turvaline õhkkond. Üks keelekohviku läbiviijatest on eesti keelt emakeelena valdav õpetaja, kes on väljastpoolt kooli. Eesmärk on, et õpilased  julgeksid eesti keeles rääkida ning ei kardaks teha vigu.

Viimati muudetud 29.03.2023.