Uudised

Vastuvõtt 1. klassi 15. märts

Õpilastele pakume:


Turvalist õpikeskkonda väiksearvulises sõbralikus klassis

Tähelepanelikkust ja mõistvat suhtumist

Individuaalset lähenemist õpetamisel

Vajadusel logopeedi, sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi või psühholoogi abi

Osalist eestikeelset õpet

Arendavaid tegevusi pikapäevarühmas eesti keeles

Pikapäevarühmas koduste tööde tegemine ja õhtuoode

Algaval õppeaastal on esimese klassi klassijuhataja õpetaja Aime Onno

Turvalist õpikeskkonda väiksearvulises sõbralikus klassis

Tähelepanelikkust ja mõistvat suhtumist

Individuaalset lähenemist õpetamisel

Vajadusel logopeedi, sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi või psühholoogi abi

Osalist eestikeelset õpet

Arendavaid tegevusi pikapäevarühmas eesti keeles

Pikapäevarühmas koduste tööde tegemine ja õhtuoode

Algaval õppeaastal on esimese klassi klassijuhataja õpetaja Aime Onno